Dom Arija - Blog


Starački dom i nega pacijenata obolelih od dijabetesa

Starački dom je mesto gde je svaki korisnik zbrinut na pravi način. Dijabetes je bolest koja pogađa mnoge starije osobe. Oko 25% svih stanovnika staračkih domova boluje od nekog tipa dijabetesa, s tim što su predviđanja da će se taj broj značajno povećati, imajući u vidu činjenicu da je broj obolelih u starosnom dobu od 65 godina u konstantnom porastu. Dom za stara lica ima obavezu da pruži adekvatnu negu, i da se brine o svim svojim stanovnicima na pravi način, a dijabetičari su osetljiva grupa, gde je pored dobro obučenog osoblja potrebno i mnogo pažnje i ljubavi.


Starački dom kao oaza vašeg mira u starosti

Starački dom je mesto u kome trebate svoju starost da provedete bezbrižno, okruženi onima koji će o vama brinuti na najbolji način.


Značaj neuropsihijatrijskog savetovanja u staračkom domu

Pročitajte na našem blogu zašto je borba za što bolje mentalno stanje naših korisnika svakodnevna i teška a komunikacija je specifična i zahteva veliku pažnju i stručnost.


Alchajmerova bolest kod žena

Dom Arija, posebnu pažnju posvećuje u ovom blogu ženama obolelim od Alchajmerove bolesti. Pokušaćemo da se osvrnemo na sve zdravstvene probleme i kognitivne smetnje, koje ova bolest izaziva kod njih.


Kako najmilije suočiti sa činjenicom da će biti smešteni u starački dom?

Stare osobe sa velikim zdravstvenim problemima zahtevaju stalnu negu, posebno kada je u pitanju demencija, Alchajmerova ili Parkinsonova bolest. Pročitajte na našem blogu zašto je važno da se obave kvalitetni razgovori sa korisnicima pre nego dođu u dom za stare.


Lepa, ugodna muzika i kako njeni tonovi utiču na starije ljude

Poznato je da vibracije muzičkih instrumenata unose harmoniju u telo. Muzika vraća energiju, snagu i inspiraciju. Ona ima moć da nas dovede do suza i smeha. Neobično je kako jedna melodija, može vratiti životnu radost i osmeh na lice.