Nega starih lica

Nega starih lica je veoma odgovoran posao, koji podrazumeva mnogo dnevnih obaveza, stručnog znanja i iskustava u toj oblasti. Nega starih lica zahteva dobar tim i mi u staračkom domu Arija imamo brojne stručnjake i medicinsko osoblje koji pomno prate zdravstveno stanje svakog našeg korisnika.

Posted by admin December 30, 2017

Nega starih lica je veoma odgovoran posao, koji podrazumeva mnogo dnevnih obaveza, stručnog znanja i iskustava u toj oblasti.

Starački dom Arija u svom timu ima brojne stručnjake i medicinsko osoblje koji pomno prate zdravstveno stanje svakog našeg korisnika.

Nega starih lica i tim stručnih zaposlenih u našem staračkom domu

Svako u staračkom domu Arija ima svoja posebna zaduženja. Svi su tu sa jednim ciljem, da starim i nemoćnim ljudima pruže što bolju negu i zdravstvenu pomoć.

nega starih lica Arija

Jednostavno, funkcionišemo kao jedna porodica, gde svaki zaposleni ima svoj opis posla i različiti stepen odgovornosti.

Najteže je naravno sa nepokretnim i teško bolesnim korisnicima, ali se trudimo da im pažnje, nege i ljubavi ne manjka nikada. Reč je o specifičnim bolesnicima, gde je pored redovnog davanja medikamenata potrebna i adekvatna ishrana a po nekada i rehabilitacija u smislu dnevnih vežbi i fizičkih aktivnosti, sve u cilju bržeg oporavka.

Dom za negu starih lica Arija pruža punu medicinsku pomoć i najtežim bolesnicima, koji nisu u stanju da brinu sami o sebi.

Nega starih lica i posebna zaduženja i odgovornosti zaposlenih

Starački dom Arija, kada je nega starih lica u pitanju, ima tim posebno obučenih lekara, licenciranih medicinskih sestara, negovateljica i naravno, glavnu medicinsku sestru.

Veliku ulogu u svemu ima glavna medicinska sestra, koja je odgovorna kako za negu, tako i za pravljenje radnih rasporeda među ostalim zaposlenim licima.

starački dom Arija

Glavna medicinska sestra, pored nadzorne uloge, ima još niz specifičnih poslova koje u toku dana obavlja. Ona je odgovorna za celokupnu brigu o našim korisnicima, vodi računa o planu lečenja i određuje satnicu po kojoj je neophodno davati medikamente.

Korisnicima staračkog doma koji su teže bolesni, daje injekcije i svakodnevno prati vitalne znake.

Praćenje stanja pojedinih pacijenata je veoma bitno, kako bi bili sigurni da dobijaju adekvatnu negu i odgovarajuću terapiju.

Glavna medicinska sestra je takođe važna i za komunikaciju sa porodicom korisnika staračkog doma, i obaveštavanju u njegovom zdravstvenom stanju i napredovanju u oporavku.

Starački dom Arija brine na pravi način o svojim korisnicima

Briga o starim licima staračkog doma je velika odgovornost i zato svaki zaposleni mora imati tačno određene radne zadatke, koje u toku dana treba da obavi.

starački-dom-arija

Licencirane medicinske sestre i negovateljice, pored rutinske nege o starim osobama, vode računa o njihovoj ličnoj higijeni, pomeranju nepokretnih i teško pokretnih pacijenata i njihovim dnevnim aktivnostima, koje su ograničene i nekada veoma zahtevne.

Praćenje vitalnih znaka pacijenata, kao što je krvni pritisak, temperatura, brzina rada srca i nivoa kiseonika, samo su neke u nizu obaveza. Korisnici staračkog doma koji su teže bolesni iziskuju više pažnje i posvećenog vremena, pa je u njihovu negu uključeno hranjenje, ubacivanje katetera, davanje infuzije, prevoj rana, ukoliko je to neophodno, redovna promena posteljine i kupanje.

Starački dom Arija poseduje licencu za rad, a medicinsko osoblje, koje brine o našim korisnicima, diplome i najviša stručna znanja.

Nega starih lica je velika odgovornost

Nega starih lica, kao što ste videli, je velika odgovornost. Ona pored uobičajenog pružanja pomoći, podrazumeva i brigu o onima koji potpuno zavise od tuđe pomoći. Veliko strpljenje, iskustvo i znanje osoblja staračkog doma, je od krucijalne važnosti. Pružajući pomoć, pomažemo im da svoju starost prožive na najbolji mogući način. Mi smo tu da njihov dan obojimo vedrijim bojama i izađemo u susret svakom njihovom problemu i zahtevu, jer je zadovoljan i zbrinut korisnik, naša najveća satisfakcija.